Slideshow
Slideshow
Slideshow

 

 

 

Štefan Krajčovič - STEKRA

 

Od roku 2003 poskytujem klientom kvalitné služby v oblasti montáží a opráv elektroinštalácií, dorozumievacich, prístupových a zabezpečovacích systémov. Kvalita služieb a Vaša spokojnosť sú mojím prvoradým cieľom.

 

Disponujem požadovanými kvalifikačnými osvedčeniami, certifikátmi, ktoré ma oprávňujú vykonávať činnosti spojené s montážou, údržbou elektrozariadení do 1000V vrátane bleskozvodov.
Oprávnenie na montáž, opravu, údržbu elektrických zariadení.
Oprávnenie podľa §6, odst. 3 písm. d) zákona č. 95/2000 Zbierky zákonov o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
Oprávnenie podľa §4 vyhlášky MPSVR SR č.718/2002 Zbierky zákonov po preverení odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

 

Správna a bezpečná inštalácia elektrozariadení je Vašou investíciou do budúcnosti. Bezpečnosť a funkčnosť elektrických zariadení je na prvoradom mieste.